N E S L O J I S T I K

Jako firma Nes Logistics świadczymy wysokiej jakości usługi, zapewniając śledzenie za pomocą satelitarnego systemu śledzenia naszych pojazdów modelowych EURO6 od pierwszego dnia, w którym powstała. Oferując szeroką sieć serwisową na liniach nadal pracujemy dla naszych klientów, wspieramy ich zgodnie z potrzebami każdego.
Nasz zespół, który stworzyliśmy dzięki zgromadzeniu naszych agentów, ekspertów i profesjonalistów w swoich dziedzinach, zawsze idzie naprzód z podejściem zorientowanym na rozwiązania, godząc jednocześnie nasze zorientowane na rozwiązania podejście do obsługi naszych klientów. W ten sposób oferujemy naszym klientom szybką i wysokiej jakości obsługę w transporcie drogowym doskonale.
Wyróżniamy usługi transportowe zarówno w eksporcie, jak i imporcie, świadcząc kompleksowe i częściowe usługi transportowe w imieniu najważniejszych sektorów w zakresie handlu zagranicznego w naszym kraju, zwłaszcza od sektora motoryzacyjnego po różne rodzaje produktów, takie jak tekstylia i maszyny.